September 2019

Bifogade filer
Månadsblad: september.pdf
 
Nu är hösten här. Kom på Hemvändardag föreläsningar och Musik vid helgsmål. Varje söndag är det Gudstjänst kl. 11.00.
 
Välkommen till din församling.