december - januari 2021/2022

Bifogade filer
Församlingsblad: Jul2021.pdf
Särtryck kalendarium (dec - jan): Jul2021 - kalendarium.pdf

Advent och Jul med gudstjänster, ljuståg, julspel och konserter. 

Välkommen till din församling!