Här hittar du information hur du får kontakt med oss och vad som gäller när du bokar lokaler med mera.

Dop

 Från Gud en gåva av kärlek till oss — från oss en bekännelse till Livet och Livets Herre. Med vatten, allt levandes förutsättning uttrycks detta i dopet.


Läs mer »

Konfirmation

Konfirmationstiden är ett erbjudande till alla som är nyfikna på vad kristen tro är. Tillsammans med andra får man söka svar på livets stora frågor.


Läs mer »

Vigsel

  Vigsel- en högtid för livet!


Läs mer »

Begravning

Grinden till Hölö nya kyrkogård

Begravningen är vårt avskedstagande och omhändertagande av någon som vi haft en relation till.  

Begravningen kan sägas omfatta det som sker från begravningsgudstjänsten alt. annan ceremoni till och med gravsättningen.

Seder i samband med en begravning möter våra mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Begravningsgudstjänsten är en ritual för avsked.


Läs mer »

Gravskötsel

Åtagande av skötsel av gravplats  Hölö och Mörkö Kyrkogårdar.
Läs mer »

Bokningar

Vid bokning av Dop, Vigsel och lokaler, tar du kontakt med pastorsexpeditionen 08-554 309 80.

»Hyresavgifter för lokaler hittar du här.


Läs mer »

Arkiv församlingsblad

» Länk till församlingsbladsarkivet
Läs mer »

Kyrkornas öppethållande

Kyrkan är alltid öppen för alla på våra gudstjänster och konsterter.

Under sommaren håller vi våra kyrkor öppna för besök under helgerna.

Vill du besöka våra kyrkor någon annan tid så öppnar vi gärna om vi har möjlighet. Kontakta gärna vaktmästaren eller pastorsexpeditionen innan du kommer.

 

Kontakt

Vår adress är:
Hölö-Mörkö Församlingar
Klockargården
153 92 Hölö.

Vår telefonväxel har nummer 08-554 309 80


Vår e-postadress är:
holo-morko.forsamling@svenskakyrkan.se

»Direktnummer och e-post till personal och förtroendevalda


Läs mer »