Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar här.
 
Åsa Lindgren
Kyrkoherde
Kontraktsprost Södertälje kontrakt 
Telefon: 08-554 309 81
Mobil: 070-330 90 49

Läs mer »

Kyrkorådet

Hölö-Mörkö kyrkoråd är församlingens styrelse och ansvarig för all verksamhet i Hölö-Mörkö församling. Utses av fullmäktige.
Läs mer »

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Beslutar i principiella ärenden och i ärenden av större vikt.

Kyrkogårdsutskott

Begravningsutskottet är direkt underställt kyrkofullmäktige och ansvarar för begravningsverksamheten i Hölö-Mörkö församling.
Begravningsutskottet ansvarar för skötsel och drift av begravningsplatserna vid Hölö och Mörkö kyrka.

Fastighetsutskottet

Fastighetsnämnden ansvarar för drift och underhåll av församlingens samtliga fastigheter. Den är tillsatt av församlingens kyrkofullmäktige.