Skärtorsdagsmässa

Skärtorsdagen

2021-04-01
Tema: Det nya förbundet
Årgång: Markusserien

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 24:3−11 Länk till 2 Mos 24:3−11 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 10:16−17 Länk till 1 Kor 10:16−17 hos Bibeln.se
EV: Mark 14:12−26 Länk till Mark 14:12−26 hos Bibeln.se

Medverkande:
Präst: Fenja Svensson
Kantor: Ronny Lövgren
 
Ami Linder Kullås, Maria Sandström

Långfredagsgudstjänst

Långfredagen

2021-04-02
Tema: Korset

Länkar till texterna
GT: Jes 53:1−12 Länk till Jes 53:1−12 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 2:1−10 Länk till 1 Kor 2:1−10 hos Bibeln.se
EV: Mark 15:21−41 Länk till Mark 15:21−41 hos Bibeln.se

 
Medverkande:
Präst: Åsa Lindgren
Kantor: Ronny Lövgren
 
 

Påsknattsmässa

Långfredagen

2021-04-02
Tema: Korset

Länkar till texterna
GT: Jes 53:1−12 Länk till Jes 53:1−12 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 2:1−10 Länk till 1 Kor 2:1−10 hos Bibeln.se
EV: Mark 15:21−41 Länk till Mark 15:21−41 hos Bibeln.se

 
Medverkande:
Präst: Åsa Lindgren
Kantor: Ronny Lövgren