Begravning

Grinden till Hölö nya kyrkogårdBegravningen är vårt avskedstagande och omhändertagande av någon som vi haft en relation till.

Begravningen kan sägas omfatta det som sker från begravningsgudstjänsten alt. annan ceremoni till och med gravsättningen.

Seder i samband med en begravning möter våra mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Begravningsgudstjänsten är en ritual för avsked.

På vår kyrkogårdar i vid Mörkö kyrka finns det tre olika typer av gravplatser,
Kistgravplats, Urngravplats, och Minneslund på Hölö kyrkogård finns dessutom en Askgravplats.  

Vid begravningar finns det möjlighet att låna församlingens bårtäcke.

 
 
 Hölö kyrkogård och minneslund

 
 
 
Mörkö kyrkogård och minneslund
 
 
 
 « Tillbaka