Vigsel

 

                          

  Vigsel i kyrkan behöver inte vara en stor tillställning men många brudpar gör vigseln till en stor bröllopsfest dit man bjuder in släktingar och vänner för att visa upp sin kärlek och gemenskap.

Man måste dock alltid vara minst fem personer - brudparet, två vittnen och en präst.

Man är välkommen att gifta sig i våra kyrkor även om man inte bor i någon av våra församlingar.

För att kunna gifta sig i Svenska Kyrkan måste minst en av brudparet tillhöra Svenska Kyrkan.

Möjlighet finns attt låna brudkrona av Hölö- respektive Mörkö församling.

BOKNING

Bokning av vigsel sker på Pastorsexp i Hölö tel. 08-55430980

Vill man vara säker på att få en speciell dag eller tid är det bra
att vara ute i god tid.

Vigsel Hölö kyrka
Vigsel i Hölö kyrka

LYSNING

Förr var det vanligt med lysning i kyrkan för dem som skulle gifta sig.

Lysningen finns fortfarande kvar men är numera frivillig och det lyses bara en gång genom att man i gudstjänsten på söndagen nämner namne på dem som ska gifta sig och ber för dem.

Lysning kan ske i den församling man önskar. Önskar man lysning kan man ta kontakt med oss och meddelar när och vart man önskar att lysning skall ske. Observera att detta bör göras i god tid.

Vigsel i Mörkö kyrka
Vigsel i Mörkö kyrka

HINDERSPRÖVNING

När man skall gifta sig måste man yta kontakt med skattemyndigheten och ansöka om hindersprövning.

Man kan ringa och beställa en blankett där man intygar att det inte föreligger några hinder för äktenskap.

Det kan t.ex. vara viss släktskap. Man får sedan ett intyg om hindersprövning. I samband härmed kan man också anmäla vilka efternamn man skall bära efter vigsel. Intyget om hindersprövning måste lämnas till vigselförrättaren/prästen innan vigseln. Anmälan om efternamn måste också vara klart innan vigseln.

Intyget om hinderprövning gäller i 4 månader, så var inte ute i alltför god tid med detta.

Vigsel och dop i Hölö kyrka
Vigsel och dop i Hölö kyrka.

VIGSELSAMTAL

Före vigseln träffas prästen och brudparet för ett samtal och genomgång av vigselgudstjänsten.

Prästen tar som regel kontakt för att avtala tid om samtalet men man kan gärna ringa om man har frågor eller funderingar innan samtalet.

Det är viktigt att i god tid ta kontakt med kyrkomusikern om man har önskemål om speciell musik eller solosång.

Har man avtalat med någon annan präst eller kyrkomusiker om vigseln i någon av våra kyrkor måste de personerna ta kontakt med kollegan här innan vigseln.

KOSTNADER

Svenska kyrkan har ett clearingssystem som innebär att vigselgudstjänsten är kostnadsfri oaktat vilken kyrka man väljer inom Svenska kyrkan. Den församling man tillhör står för kostnaderna. Detta gäller dock inte ev. utsmyckning eller extra musik eller solosång.

Tillhör någon av brudparet Hölö eller Mörkö församling får man låna församlingshemmet kostnadsfritt för mottagning i samband med vigselgudstjänsten.

Välkommen till bröllop i våra kyrkor!

 

  

 
« Tillbaka