Dop

Barndop
Barndop äger i våra församlingar vanligen rum i söndagens huvudgudstjänst. Dopet ger rätt till barnaskap hos Gud och medlemskap i kyrkan. Dopet sker därför när församlingen är samlad i gudstjänst. 

Vuxendop
Blev man inte döpt som barn men önskar bli döpt som vuxen kontaktar man kyrkoherden.

Bokning
Dop i församlingarnas kyrkor bokas på Pastorsexp,
onsdag eller fred 9-12 på telefon 08-55430980.

Kostnad
Dop är alltid kostnadsfritt och man kan få döpas i annan församling än den där man bor. Även detta är kostnadsfritt.

Dopsamtal
När dop är inbokat hör prästen av sig i för ett avtala tid om ett dopsamtal, där man samtalar om vad dopet är och innebär, vilka psalmer som ska sjungas, faddrar och annat praktiskt.
 
Oftast sker dopsamtalet i dopfamiljens hem.

Dopklänning
Vid behov kan du låna dopklänning av församlingen.

Dopkalas
Kommer det många gäster och det blir trångt hemma går det bra att hyra Församlingshemmet i Hölö.  Detta är kostnadsfritt för dem som tillhör våra församlingar. Bokning av lokal kan ske i samband med bokning av dop.

Frågor
Har du frågor kring dopet kontakta gärna någon av församlingens präster. Klicka här för kontaktuppgifter.

Läs mer om dopet på www.svenskakyrkan.se/dop/
« Tillbaka