Medlemskap

Man är kyrkotillhörig i den församling där man är folkbokförd om man inte har begärt utträde ur Svenska Kyrkan. Det är idag inte möjligt att tillhöra en annan församling än den där man är folkbokförd.

Som kyrkotillhörig har man rätt att deltaga i de aktiviteter församlingen erbjuder samt rätt till dop, konfirmation, vigsel och kyrklig begravning.

Som kyrkotillhörig stöder man givetvis också de sociala och diakonala verksamheter som kyrkan erbjuder. Som medlem betalar man kyrkoavgift till församlingen man tillhör.

Kyrkan ansvarar på uppdrag från samhället för begravningsverksamheten i Sverige. För detta betalar alla medborgare en begravningsavgift som berättigar till gravplats och vissa tjänster i samband med begravning.

Utträde ur kyrkan sker genom anmälan till pastorsexp.
Tel. 08-55430980.

Svenska Kyrkans Hemsida
« Tillbaka