Kontakt

Vår adress är:
Hölö-Mörkö Församlingar
Klockargården
153 92 Hölö.

Vår telefonväxel har nummer 08-554 309 80

Vårt telefaxnummer är 08-551 510 11.

Vår e-postadress är:
holo-morko.forsamling@svenskakyrkan.se

»Direktnummer och e-post adresser till vår personal.
« Tillbaka