Kyrkogårdsutskott

 
Inger Frisch
Ordförande 
 
Telefon:
E-post: inger.frisch@telia.com
 
Lars Warg
Vice ordförande 
 
Telefon:
E-post: lars.warg@lupia.se
 
Caroline Bonde
Ledamot 
 
Telefon:
E-post: caroline@horningsholm.se
 
Ove Lundgren
Ledamot 
 
Telefon: 072-572 12 56
E-post: ovelundgren@outlook.com
 
Åsa Lindgren
Kyrkoherde 
 
Telefon: 070-330 90 49
E-post: asa.s.lindgren@svenskakyrkan.se
 
Fredric Nilsson
Ersättare 
 
Telefon:
E-post: fredric.nilsson72@gmail.com
 
Louise Thor
Ersättare 
 
Telefon: 070-536 04 14
E-post: louise@idala.nu
 
 
 
 
Begravningsombud utsedd av Länsstyrelsen
Sören Lekberg
Telefon: 070-5745110
E-post: soren.lekberg@bredband.net
 

Begravning och begravningsombud

Begravningsverksamheten är en samhällsangelägenhet för alla medborgare och finansieras genom begravningsavgiften som alla oavsett livsåskådning måste betala.

I alla kommuner utom Stockholm och Tranås är Svenska kyrkan huvudman och ansvarig för begravningsverksamheten. För att granska verksamheten och hur Svenska kyrkan tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan utser länsstyrelsen ett begravningsombud. Begravningsombudet ska särskilt se till att begravningsavgiften går till rätt ändamål och att kyrkogårdar och begravningsplatser samt lokaler skötts på ett korrekt och värdigt sätt.

De tre huvudmännen som sköter begravningsverksamheten inom Södertälje kommun är Södertälje pastorat, Järna-Vårdinge pastorat och Hölö-Mörkö församling.

För den begravningsavgift vi betalar får vi utan kostnad rätt till en gravplats för en tid av 25 år, gravsättning, transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning har skett, kremering, lokal för förvaring och visning av stoftet samt lokal för begravningscermoni utan religiösa symboler.

Begravningsombud i Södertälje är Sören Lekberg som kan nås på tfn 070-574 51 10 eller soren.lekberg@bredband.net

Mer om begravning går att läsa på lanstyrelsen.se

 « Tillbaka