Gudstjänster

Gudstjänstens mening är att skapa gemenskap mellan Gud och människa och mellan människor. Gudstjänsten vill ge en upplevelse av ett möte med Gud tillsammans med andra kristna. 

Detta sker regelbundet varje söndag som av tradition är den dag då den kristna gemenskapen är tillsammans i bön, sång och mässa ( nattvardsfirande ). 

Gudstjänstgemenskapen kan ha olika former och teman.
Söndagens gudstjänst firas som regel i varje församling och är den viktigaste gudstjänsten under veckan. Givetvis förekommer även andra gudstjänster i en församling. Det kan vara musikgudstjänster, morgon-eller aftonbön, Taizégudstjänst eller helgmålsbön.

Speciella gudstjänster är de s.k. kyrkliga handlingarna, då man samlas med ett bestämt syfte för att bära fram inför Gud t.ex. ett barn för dop, ett par för äktenskap eller en död för den sista vilan.

I våra församlingar firas regelbundet gudstjänst i någon av våra kyrkor varje söndag kl 11.00. Undantag förekommer. Se i kalandariet för säker information inför kommande söndag.

Här får du veta mer om vilka gudstjänster som firas hos oss.

Vi har olika typer av gudstjänster

Huvudgudstjänster:

Högmässa: ordet mässa anger att i gudstjänsten firas nattvarden.

Söndagsmässa:  en enklare form av högmässa.

Familjemässa:

Söndagsgudstjänst:

Familjegudstjänst:


Övriga gudstjänster

Veckomässa: som ordet anges en enklare mässa under veckan.

Temamässa: firas oregelbunden, kan även vara huvudgudstjänst.

Taizégudstjänst:

Friluftsgudstjänst: kan även vara huvudgudstjänst, t.ex. Sommarkväll med kyrkan.

Musikgudstjänst: där musiken gestaltar innehållet i gudstjänsten.

Andakt: en enklare gudstjänst i annan lokal än kyrkan.


 
« Tillbaka