Musikverksamhet

I arbetet ligger att förkovra sig inom sången med repertoar och teknik. Av stor vikt är att upptäcka glädjen och gemenskapen i sången och musiken. Samtliga körer har mycket god sammanhållning och bra närvaro. Konsert och musikevenemang ordnas i någon av kyrkorna varje månad. Sommartid har vi Sommarmusik växelvis under juni – augusti.

Ett av målen är att försöka ha skiftande karaktär på musiken för att tillgodose olika smakriktningar. Samtidigt vill vi ge besökare möjlighet att bese kyrkorna och ta del av de ovanligt bra akustiska förhållanden vi har i båda kyrkorna.
 
Här nedan presenteras våra körer.
 

Småfåglarna
Kör för de minsta barnen.
Vi sjunger nya och gamla barnvisor och sånger.

Sångfåglarna

Barnkör för dig som har lärt dig läsa.

 
Andreakören 
Vår ungdomskör.   

Viva Musica
,
Hölö-Mörkö församlings kyrkokör. Kören sjunger på gudstjänster och har även egna jul- och vårkonserter. Ibland gästar kören även andra församlingar. Som andra körer önskar Pastoratskören fler mansröster!
 
Tisdagskören
Vår kör för daglediga och seniorer. Kören övar på tisdagar. Kören medverkar vid församlingens luncher och sjunger även i gudstjänster och på Äldreboende. 

 

 


 
« Tillbaka