Gravskötsel

Åtagande av skötsel av gravplats  Hölö och Mörkö Kyrkogårdar.

 

Förutsättning för åtagande av skötsel är att eventuell gravrabatt är försedd med en så kallad självbevattningslåda. Den finns i två storlekar 60 x 30 cm och  40 x 30 cm.

 

Självbevattningslåda säljs genom kyrkogårdsförvaltningens. Montering görs alltid genom kyrkogårdsförvaltningens försorg. Montering ingår i priset. 

 

Skötsel av gravplats kan ske årsvis eller för längre period, dock högst 10 år.

 

Särskilt avtal för skötselns omfattning och kostnader upprättas genom kyrkogårdsförvaltningens försorg.

 
I skötsel avtalet ingår

- Baskötsel / klippning vattning tillsyn /

- Plantering av plantor 2 gånger per år (vår och höst)

- Rosett inför vintern

- Riktning av gravvård

 
Gällande priser

Blomlåda inklusive montering 1200 kronor

 
Skötselalternativ 
Års skötsel: 900 kronor
Tre års skötsel: 2751 kronor
Tio års skötsel: 9720 kronor

 
« Tillbaka