Medlemskap

Man är kyrkotillhörig i den församling där man är folkbokförd om man inte har begärt utträde ur Svenska Kyrkan. Det är idag inte möjligt att tillhöra en annan församling är den där man är folkbokförd.
 
Som kyrkotillhörig har man rätt att deltaga i de aktiviteter församlingen erbjuder samt rätt till dop, konfirmation, vigsel och kyrklig begravning.
 
Som kyrkotillhörig stöder man givetvis också den sociala och diakonala verksamheter som kyrkan erbjuder. Som medlem betalar man kyrkoavgift till församlingen man tillhör.
 
Kyrkan ansvarar på uppdrag från samhället för begravningsverksamheten i Sverige. För detta betalar alla medborgare en begravningsavgift som berättigar till gravplats och vissa tjänster i samband med begravning.
 
Inträde och utträde i/ur kyrkan sker genom anmälan pastorsexpedition. Blankett för detta hittar du på Svenska kyrkans nationella hemsida. Du hittar en länk längst ner på sidan.
 
Vid utträde ur Svenska Kyrkan har du inte längre rätt till kyrkans tjänster som konfirmation, vigsel eller begravning.
Gravplats och gravsättning på kyrkogård har du fortfarande rätt till. Du är fortfarande välkommen till kyrkans gudstjänster.

Mer information om medlemskap och blanketter hittar du på
« Tillbaka